ادامه کلاس آموزش میکس و مونتاژ

روزهای چهار شنبه از ساعت 13  الی 17  در محل سایت شماره 

یک دانشگاه تشکیل می شود

منتظر حضور سبز شما هستیم .