بنام خالق زیبایی‌ها

امروز 19/9/88  بعد از ظهر برای برخی امور سری به دفتر انجمن سینمای جوان نجف‌ آباد زدم وباید بگویم که بعد از ظهر خوبی بود و بسیار مفید واقع شد برای گرفتن برخی مجوزها برخی امور اداری انجام شد که خبر آن بعداً منتشر خواهد شد. از قضا با برخی از بچه‌های انجمن که ید طولائی در تئاتر دارند هم صحبت شده و مثل بازپرس‌ها مشغول تحقیق و جستوجو شدم گویی گمشده  خودم را پیدا کرده بودم .

پس از چندی گفت‌وگو گویی  به سرمنزل محبوب رسیده بودم  و گمشده ما پیدا می‌شد پس از گرفتن نظرات دوستان پیشنهاد یکی از دوستان مقبول واقع شد.

بله  دو نمایش نامه معرفی کرد یکی :

زن سرکش

(35 دقیقه)  با موضوع اجتماعی و اخلاقی

که از همه نظر (هزینه ، موضوع ، و شرایط  ) مجذوب آن شدم

تعداد بازیگر  ۴زن و ١ مرد

و دیگری

جلال فراری

 (45دقیقه)

آن هم با موضوع اخلاقی ولی کاملاً متفاوت با قبلی

(تعداد بازیگر ۴مرد و یک دختر بچه)

فکر می‌کنم دیگر باید جلسه را معین کنیم و به شور و مشورت بپردازیم.