باسلام

خدمت دوستان علاقمند به موسیقی می‌رساند که فعلاً تصمیم بر این قرار گرفته شده است که سرود دانشگاه جامع علمی کاربردی کارشود و فکر می‌کنم باید تغییراتی در توزیع مسئولیت ها در این گروه انجام شود تا گروه بانشاط و انسجام بیشتری به کار خود ادامه بدهد  . لذا دوستانی که می توانند مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرند و گروه را به تحرک بیشتر وا دارند می توانند پای پیش گذاشته و ما از ایشان به گرمی استقبال می نماییم .

باتشکر