امور فرهنگی  در نظر دارد با همکاری  مجتمع آموزشی بهین افزار  (نجف‌آباد) دوره های آموزشی پیشرفته کامپیوتر و شبکه ، حسابداری ، امور اداری و ....  را با یارانه 80% برگزار نماید . متقاضیان هرچه سریعتر جهت ثبت نام  به این آموزشگاه مراجعه نمایند.

تلفن آموزشگاه: 2643991 -  0331 

ضمناً متقاضیان جهت اطلاعات بیشتر می توانند با آموزشگاه تماس حاصل نمایند.