ردیف

نام دوره

مدت دوره(ساعت)

شهره دوره

سهم دانشجو  20%

سهم سازمان 80%

1

تکنسین تجهیزات شبکه کوچک

224

362،000

72500

289500

2

تکنسین پشتیبانی برنامه‌های کاربردی کاربران

148

239،000

48000

191000

3

تکنسین عمومی امنیت شبکه

160

258،500

52000

206500

4

مهندس برنامه نویس php

240

387،500

77500

310000

5

مهندس برنامه نویسwindows Applicatin  C#

240

387،500

77500

310000

6

مهندس توسعه دهنده ADO.net  با SQL server

240

387،500

77500

310000

7

تکنسین عمومی شبکه ‌های کامپیوتری

160

258،500

52000

206500

8

طراح معماری  با 3D MAX

160

258،500

52000

206500

9

مهندس توسعه دهنده وب با java script

224

361،500

72500

289000

10

برنامه نویس زبان  VISUAL  C

180

290،500

58500

23200

11

تحلیلگر ANSYS

75

121،000

24500

96500

12

مدیر ISP مراکز ITتحت LINUX/UNIX

32

52،000

10500

41500

13

مدیر عمومی پروژه های کامپیوتر و IT

224

362،000

72500

289500

14

مهندس کامپیوتر در شبکه های  SUN

200

323،000

65000

258000

15

مهندس کامپیوتر در مدیریت ORACEL

264

426،500

85500

34100

16

مهندس طراح تبلیغات و بهینه سازی WEB

160

285500

52000

206500

17

مهندس سازنده وب سایتهای E-Commerce

248

400000

80000

320000

18

توسعه دهنده وب با PHP

176

249500

50000

199500

 

 

امور فرهنگی با همکاری آموزشگاه  بهین افزار دوره های زیر را برگذار می نماید  علاقه مندان به آموزشگاه بهین افزار نجف آباد مراجعه نمایند .