در این پست مطالبی مفید برای آموزش برنامه نویسی به کودکان گردآوری نموده ام که می توانید آنها را در فایل ضمیمه دانلود کنید.

 

برنامه نویسی به کودکان