به اطلاع کلیه علاقه مندان  مویسقی و سرود می رسانیم که اولین گرد همایی این گروه در تاریخ 14/ 11/ 1388  روز چهار شنبه راس ساعت  12:30 در سالن اجتماعات دانشگاه برگزار می شود شرکت برای کلیه علاقه مندان آزاد می باشد .