بیل گیتس ، رئیس مایکروسافت ، در یک سخنرانی در یکی از دبیرستان های آمریکا ، خطاب به دانش آموزان گفت : در دبیرستان خیلی چیزها را به دانش آموزان نمی آموزند.

او هفت اصل مهم را که دانش آموزان در دبیرستان فرا نمی گیرند  بیان کرد .

اصول بیل گیتس به این شرح است :

1- در زندگی همه چیز عادلانه نیست، بهتر است با این حقیقت کنار بیایید. 

2- دنیا برای عزت نفس شما اهمیتی قایل نیست .

3-پس از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان و استخدام، کسی به شما رقم فوق العاده زیادی پرداخت نخواهد کرد .

4- اگر فکر می کنید آموزگارتان سخت گیر است سخت در اشتباه هستید .

پس از استخدام خواهید فهمید که رئیس شما خیلی سختگیر تر از آموزگارتان است ، چون امنیت شغلی آموزگارتان را ندارد .

5-آشپزی در رستوران ها هیچ تضادی با غرور و شان شما ندارد .

6- اگر در کارتان موفق نیستید ، والدین خود را ملامت نکنید . از نالیدن دست بکشید و از اشتباهات خود درس بگیرید.

7- قبل از اینکه شما متولد شوید ، والدین شما هم جوانان پر شوری بودند و به قدری که  اکنون به نظر شما میرسد ملال آور نبودند .