به اطلاع علاقه مندان گروه موسیقی می رسانم که با آقای مجید عباسی که از هنرمندان (نی ،سنتور ، ترامپت ،تنظیم ) نجف آباد می باشد صحبت کرده ، واز ایشان دعوت به همکاری نمودم و ایشان اعلام موافقت و همکاری نموده اند .

منتظر اعلام نظر علاقه مندان جهت زمان برگزاری دومین جلسه گروه سرود و موسیقی هستیم !!!؟؟؟