دوستان برنامه کلاسی اینجانب به این شرح می باشد  و طبق این برنامه  اینجانب در دانشگاه حضور دارم

دوستان می توانند از این برنامه جهت ملاقات حضوری  استفاده کنند.


دوستان برنامه کلاسی اینجانب به این شرح می باشد  و طبق این برنامه  اینجانب در دانشگاه حضور دارم

دوستان می توانند از این برنامه جهت ملاقات حضوری  استفاده کنند.

شنبه

-----

------

------

یک شنبه

 

 

8-12

12-16

16-18

مبانی فناوری اطلاعات

محیط چند رسانه ای

آز پایگاه داده

عسگری

عسگری

فلاحیان

دو شنبه

8-11

 

پایگاه داده

 

نادری

سه شنبه

-----

------

-----

چهار شنبه

11-13

 

 

13-15

شبکه های کامپیوتری

 

مباحث ویژه

فرقانی

 

 

فرحناکیان

پنج شنبه

8-11

تجزیه و تحلیل

مهدوی

جمعه

------

-----

------