می خواستم بدونم  این دوستانی که از آمریکا  در این چند روز اخیر به وفور به این وبلاگ سر زدن 

ممکن بگن چه چیزی در این وبلاگ نظرشون را جذب کرده ؟؟؟؟؟؟؟

این می تونه به بهتر شدن این وبلاگ کمک کنه و یه منفعت دو طرفه هست .

با تشکر