در نهان به آنهایی که دوستمان ندارند

در نهان به آنهایی که دوستمان ندارند دل می بندیم ...

 و 

    آشکارا  از آنان که دوستمان دارند  غافلیم

 

                       شاید دلیل تنهایی ما همین است .

دکتر علی شریعتی

/ 1 نظر / 27 بازدید
سهیلا

عالی ولی یک مطلب دیگه ای یادم میفته که من تو را دوست دارم ... تو دیگری را ... و دیگری دیگری را ... و این چنین است که که تنها شدم و تنهاییم ....