/ 1 نظر / 63 بازدید
سیب حوا

دلم تنگ است تنگ همان چند روز اندک همان لحظه‌های ناب و بی تکرار دارم حسرت دو جفت بال جا مانده‌ام را می‌خورم چقدر زمین گیر شده ‌م.. ************************************************ با مطلب رویای پرواز بروز هستم و منتظر حضور گرم شما دوست گرامی