چقدر سخته

چقدر سخته ،

عاشق درس باشی  ،ولی نتونی درس بخونی

..

چقدر سخته ،

کارگردان باشی ، ولی نتونی فیلم بسازی

..

چقدر سخته ،

عکاس باشی ، ولی نتونی عکس بگیری

...

..

چقدر سخته ،

خوش صدا باشی ولی نتونی بخونی

..

چقدر سخته ،

هنرمند باشی ، ولی نتونی هنر نمایی کنی

......

..

چقدر سخته

عاشق باشی ولی نتونی ، دلبری کنی

...

...

.

 

چقدر سخته

زنده باشی  ، ولی نتونی زندگی کنی

 

قاسم عباسی

/ 1 نظر / 26 بازدید
بابک

چقدر سخته زندگی کنی و نخواهی زندگی کنی