انتظار

روزی باز خواهی گشت ..
و من منتظر می مانم ...
و تو طراوت و شادابی را با خود خواهی آورد
همچون سوغات پرستو ها ...
آری
دوباره بهار ..
دوباره پرستو ..
دوباره زندگی ..
و من به روشنی شکوفه های بادام چشم به راهم ...

/ 0 نظر / 27 بازدید